کاربران عزیز! به جشنواره سرود نماز مهد های کودک خوش آمدید

در اینجا نمونه هایی از آثار را می‌بینید که می‌بایست بر طبق آن موارد را ارسال فرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه شعر ۱

با یاری نسيم
مشغول یک نیایش آرام و ساده است
چادر نماز مادرم
بر روی بند رخت
رکعت دوم:
با یاری نسيم
موج از دل دریا شده آماده ی قیام
با سجده بر سجاده ساحل نماز موج
آرام شد تمام
رکعت سوم:
برگ از قنوت شاخه جدا شد
حرف دل درخت به گوش خدا رسید
با یاری نسيم