کاربران عزیز! به جشنواره سرود نماز مهد های کودک خوش آمدید

 

تمدید زمان ارسال آثار تا ۱۰ بهمن

 

روشهای ارسال آثار:

۱- از طریق فرم زیر ارسال فرمایید:

قبل از ارسال لطفا نمونه آثار را مشاهده فرموده و بر حسب قوانین آن، آثار خود را ارسال کنید.
فایل‌های ارسالی

 توجه : در صورتی که فایل شما از حجم بالایی برخوردار است در آپلود آن شکیبا باشید

* فایل‌های شعر را در قالب فایل Word ارسال فرمایید.

 

۲-در صورت عدم دانلود توسط سایت،می توانید آثار خود را به ستاد اقامه نماز استان ویا اداره کل بهزیستی استان خود تحویل دهید.

 

شماره تلفن ستاد اقامه نماز استانها جهت راهنمایی :

 

ردیف نام استان تلفن کد استان
۱ آذربايجان شرقي ۳۵۵۷۱۷۳۴ ۴۱
۲ آذربايجان غربي ۳۳۸۲۰۷۹۰ ۴۴
۳ اردبیل ۳۳۷۴۸۴۹۰ ۴۵
۴ اصفهان ۳۶۶۷۲۱۲۳ ۳۱
۵ ایلام ۳۳۳۶۶۰۶۱ ۸۴
۶ بوشهر ۳۳۳۲۸۱۴۰ ۷۷
۷ تهران ۸۸۹۵۹۰۴۷ ۲۱
۸ البرز ۳۴۲۱۰۱۶۰ ۲۶
۹ چهار محال و بختیاری ۳۸۳۳۳۳۰۷۷۰ ۳۸
۱۰ خراسان رضوی ۳۲۲۱۴۱۲۲ ۵۱
۱۱ خراسان شمالی ۳۲۲۲۳۶۱۸ ۵۸
۱۲ خراسان جنوبی ۳۲۴۲۴۰۴۱ ۵۶
۱۳ خوزستان ۳۳۳۸۳۷۳۸ ۶۱
۱۴ زنجان ۳۳۴۷۲۵۰۰ ۲۴
۱۵ سمنان ۳۳۳۲۸۴۰۰ ۲۳
۱۶ سیستان و بلوچستان ۳۳۴۳۵۲۲۹ ۵۴
۱۷ فارس ۳۲۳۴۵۸۶۸ ۷۱
۱۸ قزوین ۳۳۲۴۴۸۱۰ ۲۸
۱۹ قم ۳۷۷۳۲۰۵۳ ۲۵
۲۰ کردستان ۲۲۵۳۲۰۱ ۸۷۱
۲۱ کرمان ۳۲۷۳۹۱۱۸ ۳۴
۲۲ کرمانشاه ۳۷۲۱۲۱۵۲ ۸۳
۲۳ کهگیلویه و بویر احمد ۳۲۲۲۰۲۲۰ ۷۴
۲۴ گلستان ۳۲۳۲۰۰۵۱ ۱۷
۲۵ گیلان ۳۳۵۲۵۳۳۱ ۱۳
۲۶ لرستان ۳۳۳۲۶۰۲۰ ۶۶
۲۷ مازندران ۳۳۳۱۰۲۸۹ ۱۱
۲۸ مرکزی ۳۳۶۷۳۴۵۸ ۸۶
۲۹ هرمزگان ۳۲۲۵۲۸۷۲ ۷۶
۳۰ همدان ۳۲۵۲۱۸۷۴ ۸۱
۳۱ یزد ۳۶۲۸۶۸۰۳ ۳۵
       

۳- راه دیگر جهت ارسال آثار از طریق تلگرام، به شماره تلفن زیردر استان خود تلگرام نمایید.در صورت ارسال به این شماره ،حتما نام مهد ومشخصات و تلفن ونام استان و… را همراه اثر بنویسید.

نام استان
تلفن همراه
۱
آذربایجان شرقي
۰۹۱۴۷۳۶۷۲۳۳
۲
آذربایجان غربي
۰۹۳۰۵۰۳۲۶۶۲
۳
اردبیل
۰۹۱۰۴۰۷۳۸۷۵
۴
اصفهان
۰۹۱۳۰۵۵۱۳۹۰
۵
ایلام
۰۹۱۸۳۴۱۴۲۰۵
۶
بوشهر
۰۹۱۷۱۷۵۳۴۹۰
۷
چهار محال و بختیاری
۰۹۱۳۷۳۲۵۲۸۴
۱۰
خراسان رضوی
۰۹۱۵۲۴۰۶۱۹۱
۱۱
خراسان شمالي
۰۹۳۵۶۱۲۲۹۱۳
۱۲
خراسان جنوبي
۰۹۱۵۰۹۱۴۱۳۳
۱۳
خوزستان
۰۹۱۶۶۱۵۹۱۹۴
۱۴
زنجان
۰۹۳۸۲۵۳۶۰۰۶
۱۵
سمنان
۰۹۱۹۳۳۲۰۹۷۶
۱۶
سیستان و بلوچستان
۰۹۱۵۳۴۹۸۱۶۹
۱۷
فارس
۰۹۱۷۱۱۹۳۴۹۹
۱۸
قزوین
۰۹۱۲۶۸۲۲۵۱۳
۱۹
قم
۰۹۱۲۷۵۰۹۷۶۸
۲۰
کردستان
۲۱
کرمان
۰۹۱۳۹۳۸۲۸۲۵
۲۲
کرمانشاه
۲۳
کهگیلویه و بویر احمد
۰۹۳۷۱۸۹۰۵۰۳
۲۴
گلستان
۰۹۳۵۵۵۳۴۷۶۰
۲۵
گیلان
۰۹۱۱۱۳۲۱۴۵۹
۲۶
لرستان
۰۹۱۶۶۶۷۷۶۴۳
۲۷
مازندران
۰۹۱۱۴۷۵۱۹۵۰
۲۸
مرکزی
۰۹۱۸۶۴۴۷۸۰۴
۲۹
هرمزگان
۰۹۱۶۴۳۶۵۲۵۸
۳۰
همدان
۰۹۱۹۲۵۳۱۳۱۵
۳۱
یزد
۰۹۱۳۵۷۳۷۶۳۳