کاربران عزیز! به جشنواره سرود نماز مهد های کودک خوش آمدید

شرایط و ضوابط شرکت کنندگان:

  • رده سنی اعضای گروه می بایست حد اکثر۳ تا ۶ سال باشند .
  • اعضای گروه سرود حداقل  8 و حداکثر باید ۱۲ نفر ( یک سرپرست + یک مربی + ۱۰ نفر اعضای گروه ) باشد .